Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Nagłówek

Aktualne nabory wniosków

Informacja dla zainteresowanych naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

           W związku z trwającym od dnia 21.02.2018 r. naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i...

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych bonem na zasiedlenie

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych          Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 04.09.2018r. naborem wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia...

Doposażenie miejsc pracy - wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 23.08.2018 r. naborem wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowanym ze środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Powiew świeżości" wstrzymuje ich...

Doposażenie miejsc pracy - wstrzymanie naboru wniosków w ramach PO WER (06.09.2018 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 23.08.2018 r. naborem wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa i Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wstrzymanie naboru wniosków dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 24.08.2018 r. naborem wniosków dotyczących przyznania bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej lub poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych            Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 05.09.2018r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie...

Rozpoczynamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach PO WER (23.08.2018 r.)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą,...

Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach środków z rezerw MRPiPS „Znów aktywni” oraz „Powiew świeżości”

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania...

Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania...

Staże dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - wstrzymanie naboru wniosków (29.06.2018 r.)

                    Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych              Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż...

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych po 30 roku życia w ramach RPO

       Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 22.06.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na staż. Nabór trwać będzie do dnia 06.07.2018r. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu. ...

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach PO WER (21.06.2018 r.)

                                       Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   ...

27.04.2018r. - Informacje dla zainteresowanych naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

W związku z trwającym od dnia 21.02.2018 r. naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV) " informujemy wszystkich zainteresowanych,...

Szkolenia indywidualne - nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) dla osób w wieku powyżej 45 roku życia

Informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób w wieku 45 la t i powyżej . W ramach programu pn. „ Powiew świeżości " pomoc w zakresie sfinansowanie szkoleń...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych - w ramach RPO

               Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 13.02.2018r. naborem wniosków o organizację prac interwencyjnych wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 19.04.2017r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór...

Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)

Informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim ( IV )", realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy...

Bon szkoleniowy - Nabór wniosków wśród osób w wieku do 30 roku życia (POWER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków o finansowanie kosztów szkolenia w ramach bonów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim...

Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia (POWER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych- nabór w ramach RPO

                 Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 15.02.2018r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla 50 osób bezrobotnych. Nabór trwać będzie do dnia 10.05.2018r. Urząd zastrzega sobie możliwość...

Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę