Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Nagłówek

Aktualne nabory wniosków

Szkolenia indywidualne - nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) dla osób długotrwale bezrobotnych

Informujemy, że z dniem 15.05. 2 018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych. W ramach programu pn. „Znów aktywni" pomoc w zakresie sfinansowanie...

Szkolenia indywidualne - nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) dla osób w wieku powyżej 45 roku życia

Informujemy, że z dniem 15.05. 2 018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób w wieku 45 la t i powyżej . W ramach programu pn. „ Powiew świeżości " pomoc w...

Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim ( IV )", realizowanego w ramach...

Bon szkoleniowy - Nabór wniosków wśród osób w wieku do 30 roku życia (POWER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o finansowanie kosztów szkolenia w ramach bonów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i...

Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia (POWER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę