Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Nagłówek

Aktualne nabory wniosków

Staże dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - wstrzymanie naboru wniosków (29.06.2018 r.)

                    Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych              Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż...

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych po 30 roku życia w ramach RPO

       Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 22.06.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na staż. Nabór trwać będzie do dnia 06.07.2018r. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu. ...

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach PO WER (21.06.2018 r.)

                                       Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   ...

27.04.2018r. - Informacje dla zainteresowanych naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

W związku z trwającym od dnia 21.02.2018 r. naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV) " informujemy wszystkich zainteresowanych,...

Szkolenia indywidualne - nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) dla osób w wieku powyżej 45 roku życia

Informujemy, że z dniem 15.05. 2 018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób w wieku 45 la t i powyżej . W ramach programu pn. „ Powiew świeżości " pomoc w...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych - w ramach RPO

               Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 13.02.2018r. naborem wniosków o organizację prac interwencyjnych wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 19.04.2017r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór...

Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim ( IV )", realizowanego w ramach...

Bon szkoleniowy - Nabór wniosków wśród osób w wieku do 30 roku życia (POWER) (23.02.2018 r.)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o finansowanie kosztów szkolenia w ramach bonów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i...

Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia (POWER) (23.02.2018 r.)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych- nabór w ramach RPO

                 Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 15.02.2018r. rozpoczyna nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla 50 osób bezrobotnych. Nabór trwać będzie do dnia 10.05.2018r. Urząd zastrzega sobie możliwość...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę