Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)
Kod: 242111
Synteza: Zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji.
Zadania zawodowe:
 • zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji w organizacji, w tym nadzorowanie obowiązującej dokumentacji (zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualizacja itd.);
 • kontrolowanie stanu wydawanych upoważnień do przetwarzania danych poufnych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych;
 • nadzorowanie działań IT w zakresie prowadzonych zabezpieczeń danych poufnych w systemach informatycznych;
 • nadzorowanie stosowania procedur dotyczących ochrony danych poufnych przez wszystkie upoważnione osoby;
 • prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa informacji;
 • sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian;
 • prowadzenie szkolenia wstępne oraz okresowych z zakresu ochrony danych poufnych;
 • prowadzenie kontroli zgodności wdrożonej polityki bezpieczeństwa z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • sprawowanie nadzoru nad niezgodnościami z procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przygotowywanie wniosków rejestracyjnych do GIODO;
 • reprezentowanie pracodawcy w procesie kontroli przeprowadzanej przez GIODO;
 • doskonalenie procesów systemu zarządzania jakością oraz wspieranie działań w zakresie tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę