Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach programu z rezerwy MRPiPS „POWIEW ŚWIEŻOŚCI”

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Wsparcie będzie realizowane ze środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Powiew Świeżości". Nabór wniosków trwać będzie od dnia 11.06.2018r. do dnia 29.06.2018r. z...

Zmiany godzin przyjmowania Pracodawców w pok. 5

Informujemy, że od dnia 11.06.2018r. w sprawach oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową, Pracodawcy przyjmowani będą w pok. 5 w godzinach 8 - 13.

Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach środków z rezerw MRPiPS „Znów aktywni” oraz „Powiew świeżości”

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania...

Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania...

Z dniem 06.06.2018r. wstrzymujemy nabór wniosków w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowska pracy osoby niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.06.2018r. został wstrzymany nabór wniosków sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego oraz mieszkańca Miasta Wałbrzycha) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018. ...

Z dniem 06.06.2018r. wstrzymujemy nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.06.2018r. został wstrzymany nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Wykaz porad grupowych na III kwartał 2018 roku

Wykaz porad grupowych realizowanych w III kwartale 2018 r.

KFS KONKURS NR 1/2018 - Nabór wniosków o przyznanie środków w ramach priorytetów ustalonych przez MRPiPS na rok 2018

Dokumentacja związana z ogłoszonym konkursem o naborze wniosków pracodawców w ramach KFS oraz wyniki postępowania konkursowego. Załączniki wyniki_procedury_konkursowej-1.pdf ...

Rozpoczynamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach PO WER

Program realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem...

Rozpocznij działalnośc gospodarczą z funduszami unijnymi "Mikropozyczka" - nawet 47 tysięcy złotych dofinansowania na start

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka" na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Odbiorcami...

Wyświetlanie 1 - 10 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę