Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Nagłówek

Aktualności

KFS - Informacja o liczbie złożonych wniosków

Informujemy, że w związku z ogłoszonym Konkursem nr 2/2018, dotyczącym naboru wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach...

Doposażenie miejsc pracy - wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 26.07.2018r. naborem wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowanym ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu w strzymuje...

Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania...

Oferta darmowych szkoleń dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy

Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich kwalifikacji zawodowych? Nawiąż kontakt z Wydziałem Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać wsparcie w tym zakresie.

Doposażenie miejsc pracy - wstrzymanie naboru wniosków (11.07.2018 r.)

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z...

Zmiany w ubieganiu się o wydanie informacji starosty nt możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykownywanie pracy cudzoziemcowi

Informujemy, że rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1264....

Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach PO WER (03.07.2018 r.)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych...

Staże dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - wstrzymanie naboru wniosków (29.06.2018 r.)

                    Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych              Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż...

Ulotka informacyjna - Program „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Program zatwierdzony uchwałą nr 11/2016 z dnia 08.12.2016 r. Rady Nadzorczej PFRON, zmienioną uchwałą nr 7/2017 z dnia 17.07.2017 r. Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniemosób w ramach prac interwencyjnych w ramach programu z rezerwy MRPiPS Powiew Świeżości

     Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 08.06.2018r. naborem wniosków o organizację prac interwencyjnych wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 25.06.2018r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.       Powyższe podyktowane jest...

Wyświetlanie 1 - 10 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę