Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Rozpoczynamy realizację projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Rozpoczynamy realizację programów finansowanych z FP w ramach środków rezerwy ministra

Od października 2021 rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dla osób młodych.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę