Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Rozpoczynamy program wsparcia dla osób z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) ze środków rezerwy ministra

Rozpoczynamy projekt wspierający Obywateli Ukrainy

Od października 2021 rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dla osób młodych.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę