Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Zatrudnianie cudzoziemców

Informacja dotycząca wyłączenia obywateli Rosji z procedury uproszczonej.

Elektroniczna rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zmiany w ubieganiu się o wydanie informacji starosty nt możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykownywanie pracy cudzoziemcowi

Rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i wniosków o zezwolenia na prace sezonowe przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę