Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Zawartość stron

Logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                        PUP WALBRZYCH - logo
 


Informujemy, że dnia 25.02.2020r. o godz. 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020.

Nabór prowadzony będzie do dnia 27.02.2020r. do godz. 15.00.

Poniżej zamieszczone zostały zasady konkursu oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).


 

Załączniki
KFS KONKURS NR 1 2020 - zasady naboru wniosków (doc, 220 KB)
Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 2020r. (doc, 1382 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 2220 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie (pdf, 37 KB)
Szczegółowe informacje dot. priorytetów wydatkowania środków KFS - Załącznik Nr 1 do wniosku (docx, 22 KB)
Program kształcenia - Załącznik Nr 2 do wniosku (doc, 113 KB)
Zakres egzaminu - Załącznik Nr 3 do wniosku (doc, 67 KB)
Indywidualna karta oceny wniosku pracodawcy (doc, 363 KB)
Część VIII wniosku - Objaśnienia (doc, 34 KB)
Część IV wniosku - Szczegółowe informacje dot. realizacji działań (doc, 577 KB)
Część V wniosku - Porównanie dostępnych ofert rynkowych (doc, 468 KB)
Klauzula informacyjna RODO (docx, 13 KB)
BAROMETR ZAWODÓW województwo dolnośląskie 2020_wałbrzyski (pdf, 185 KB)
BAROMETR ZAWODÓW województwo dolnośląskie 2020_województwo (pdf, 259 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę