Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Zawartość stron

PUP WALBRZYCH - logo

Informujemy o naborze wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) w ramach środków Funduszu Pracy (Algorytm).


TERMIN NABORU:
od 13.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Urząd zastrzega możliwość wydłużenia naboru wniosków.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:
    • jako bezrobotna,
    • dla której zakres szkolenia będzie wynikał z ustalonego z doradcą klienta Indywidualnego Planu Działania,
    • która nie jest objęta przez Urząd inną formą pomocy,
    • która uzasadni potrzebę udzielenia tej formy pomocy i wykaże, że podejmie zatrudnienie lub uruchomi działalność gospodarczą w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach realizowanej usługi szkoleniowej.


W JAKIEJ WYSOKOŚCI UDZIELANA JEST POMOC?
Jeśli osoba bezrobotna dysponuje oświadczeniem pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia po szkoleniu to:
    a) może otrzymać pomoc do wysokości 7.000,00 zł,
    b) do wniosku powinna dołączyć pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia po szkoleniu – Załącznik Nr 1 (pobierz Załącznik Nr 1).

Jeśli osoba bezrobotna rozważa samozatrudnienie lub nie dysponuje pisemnym oświadczeniem pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia to:
    a) może otrzymać pomoc do wysokości 4.000,00 zł,
    b) do wniosku powinna dołączyć:
        - w przypadku samozatrudnienia – Załącznik Nr 2 (pobierz Załącznik Nr 2),
        lub
        - w przypadku braku pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia po szkoleniu – Załącznik Nr 3 (pobierz Załącznik Nr 3).

Uwaga: Jeśli o pomoc zabiegać będzie osoba długotrwale bezrobotna lub powyżej 50 roku życia to Urząd będzie mógł udzielić pomocy w wyższej kwocie. W tym przypadku może być udzielana do kwoty 6.000,00 zł. 


GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI?
    • ze strony internetowej Urzędu (pobierz dokumenty)
    • na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego, ale w tej sytuacji należy uzgodnić telefonicznie (74 84 07 380) termin i godzinę w jakich osoba bezrobotna chciałaby otrzymać komplet wymaganych dokumentów.


GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z WYPEŁNIONYMI DOKUMENTAMI?
do specjalisty ds. rozwoju zawodowego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B (Wejście A) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania. Telefon do kontaktu – 74 84 07 380. 


UWAGA!
Pomocy w odpowiednim doborze szkolenia czy też w uzyskaniu informacji o zgłaszanych ofertach pracy zgodnie z planowanym szkoleniem, można otrzymać u doradców klienta odpowiadających za formalna obsługę klientów zarówno w siedzibie Urzędu jak i Oddziałach zamiejscowych. Pomoc w tym zakresie będzie głównie udzielana telefonicznie.

Prosimy, aby osoby ubiegające się o skierowanie na szkolenie we wniosku odznaczyły informację o numerze telefonu albo adresu e-mail, który zdecydowanie ułatwi komunikację w zakresie obsługi wniosku. 

Umówione z klientami wizyty będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, stąd też klienci powinni być zawsze wyposażeni w maseczkę, przyłbicę lub inną część odzieży przy pomocy, której można swobodnie zakryć usta i nos.


KONTAKT:
Szczegółowych informacji na temat realizacji usługi szkoleniowej udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu – telefon 74 84 07 380.
Załączniki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę