Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa, wywołującego chorobę COVID - 19 Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zawiesza osobistą obsługę klientów do odwołania.
Obsługa Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - wyłącznie drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą usług elektronicznych.

Korespondencję Urząd będzie przyjmował wyłącznie drogą meilową pod adresem kancelaria@urzadpracy.pl , za pośrednictwem poczty lub za pomocą platformy e-PUAP.

Rejestracja osób tylko przez Internet:
https://www.praca.gov.pl

 

Kontakt telefoniczny:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu:
 • Kancelaria – 74 84 07 300 wew. 130
 • Wydawanie zaświadczeń RP7 – 74 84 07 340
 • usługi szkoleniowe oraz wsparcie w ramach środków KFS 74 84 07 380 lub 74 84 07 386
 • Pokój nr 5 (obsługa cudzoziemców) - 74 84 07 343
 • Pokój nr 6 (oferty pracy) - 74 84 07 392
Formalna obsługa klientów Urzędu wg pierwszej litery nazwiska:
 • Pokój nr 8 (S,J, M, Z) - 74 84 07 346
 • Pokój nr 14 (Ka-Kr, N, KS- KW, W, R) - 74 84 07 352
 • Pokój nr 15 (A, B, Ż, O, H, P, T) - 74 84 07 342
 • Pokój nr 23 (C,Ć, G, U, Ź)- 74 84 07 314
 • Pokój nr 23 (D, E, F, I, L, Ł, Ś, V, Y) - 74 84 07 316
 • Pokój nr 23 doradcy zawodowi - 74 84 07 317/318
 • rejestracja osób bezrobotnych - 74 84 07 303
 • zaświadczenia - 74 84 07 344
 • dodatek aktywizacyjny - 74 84 07 350
 • dotacje PFRON - 74 84 07 373
 • prace interwencyjne, bon na zasiedlenie - 74 84 07 367 lub 74 84 07 368
 • staże – 74 84 07 378
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 74 84 07 381
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 74 84 07 384
 • roboty publiczne i prace społecznie użyteczne,
  organizowanie i finansowanie refundacji wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 74 84 07 365
Oddziały zamiejscowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu:
 • Boguszów - Gorce - 74 84 49 274
 • Głuszyca - 74 84 56 316
 • Walim - 74 84 57 377
 • Mieroszów - 74 84 58 999
 • Jedlina Zdrój - 74 84 55 491
 • Czarny Bór - 74 84 50 793
Zasady te obowiązują do odwołania


Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie

Pamiętaj

Koronawirus - bezpłatne diagnozowanie każdej osoby nawet bez ubezpieczenia
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  Od stycznia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających...

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w roku 2018 wraz z Liderem projektu tj. Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu oraz partnerami:...

Od stycznia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Od stycznia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez...

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Razem, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
www.walbrzych.praca.gov.pl
Godziny pracy: 7.30-15.30 Dla Klientów: 8.00-14.15
e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl

Oddział zamiejscowy w Boguszowie-Gorcach

Oddział zamiejscowy w Boguszowie-Gorcach
ul. Kasprzaka 7
58-370 Boguszów-Gorce
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8.00-14.15


 

Oddział zamiejscowy w Głuszycy

Oddział zamiejscowy w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30 - 16.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30
Dla Klientów:  poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.15


 

Oddział zamiejscowy w Mieroszowie

Oddział zamiejscowy w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.15


 

Oddział zamiejscowy w Walimiu

Oddział zamiejscowy w Walimiu
ul. Długa 8
58-320 Walim
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.15


 

Punkt przyjęć w Czarnym Borze

Punkt przyjęć w Czarnym Borze
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, wtorek, piątek 8.00-14.15

 

 

Punkt przyjęć w Jedlinie-Zdroju

Punkt przyjęć w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 11
58-330 Jedlina-Zdrój
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.15


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę