Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


 

Informujemy, że wnioski w ramach tarczy antykryzysowej ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z póź. zm) obejmujące 2 miesięczny okres dofinansowania na:

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (art. 15 zzb; 15 zze; 15 zze2)

- Dofinansowanie dla samozatrudnionych (art. 15 zzc)

można składać wyłącznie do dnia 30.11.2020r.

 

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na Covid-19 oraz zapewnieniem większego bezpieczeństwa zarówno dla osób rejestrujących się, jak i pracowników, uprzejmie informujemy, że od dnia 12.10.2020r. rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w dwojaki sposób:

  1. elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego (ePuap) lub certyfikatu kwalifikowanego,

  2. przez pobranie z tut. Urzędu pakietu do rejestracji, zawierającego dokumenty, które należy wypełnić w domu i złożyć w kancelarii lub odesłać pocztą.

W przypadku pobrania pakietu do rejestracji, należy starannie wypełnić i własnoręcznie podpisać wszystkie oświadczenia oraz kartę rejestracyjną.

W celu ułatwienia kontaktu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prosimy o podanie numeru telefonu.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

  • pokój nr 1 tel. 74 8407303

  • pokój nr 2 tel. 74 8407345

 

UWAGA! Brak konieczności składania wniosków o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020 poz. 374 z póź. zm) art 15 zzzd ust. 7: „Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem,że mikroprzedsiębiorca będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki"

 

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, po spełnieniu w/w warunku.

 

W przypadku negatywnej weryfikacji Urząd będzie kontaktował się indywidualnie z danym pożyczkobiorcą.

 

Od dnia 1 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5B
58-306 Wałbrzych
www.walbrzych.praca.gov.pl
Godziny pracy: 7.30-15.30 Dla Klientów: 8.00-14.15
e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl

Oddział zamiejscowy w Boguszowie-Gorcach

Oddział zamiejscowy w Boguszowie-Gorcach
ul. Kasprzaka 7
58-370 Boguszów-Gorce
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8.00-14.15


 

Oddział zamiejscowy w Głuszycy

Oddział zamiejscowy w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30 - 16.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30
Dla Klientów:  poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.15


 

Oddział zamiejscowy w Mieroszowie

Oddział zamiejscowy w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.15


 

Oddział zamiejscowy w Walimiu

Oddział zamiejscowy w Walimiu
ul. Długa 8
58-320 Walim
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.15


 

Punkt przyjęć w Czarnym Borze

Punkt przyjęć w Czarnym Borze
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, wtorek, piątek 8.00-14.15

 

 

Punkt przyjęć w Jedlinie-Zdroju

Punkt przyjęć w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 11
58-330 Jedlina-Zdrój
Godziny pracy: 7.30-15.30
Dla Klientów: poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.15


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę